Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę części nieruchomości przy ulicy Portowej 41 w Porcie Handlowym w Kołobrzegu

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
Ogłasza przetarg na dzierżawę części nieruchomości
przy ulicy Portowej 41 w Porcie Handlowym w Kołobrzegu

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 18.09.2023 r. do godz. 11:00:
1) pocztą tradycyjną lub kurierską – na adres siedziby Zamawiającego ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przetarg – dzierżawa w Porcie Handlowym” lub
2) osobiście – w sekretariacie Wydzierżawiającego przy ul. Portowej 41 w Kołobrzegu,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przetarg – dzierżawa w Porcie Handlowym” lub
3) za pomocą poczty elektronicznej – na adres sekretariat@zpmkolobrzeg.pl, w tytule e-maila wpisując „Przetarg – dzierżawa w Porcie Handlowym”. Ofertę składaną drogą elektroniczną (skan oryginału w formacie PDF) zaleca się przesłać zaszyfrowaną hasłem (np. przy pomocy programu 7-zip/ Dodaj do archiwum/ZIP/Ustaw hasło). Po upływie terminu składania ofert (godz. 11:00), do wyznaczonej godziny otwarcia ofert (11.30), odrębnym
e-mailem należy przesłać hasło do otwarcia oferty.
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Wydzierżawiającego.
Przy wejściu na teren Portu Handlowego należy uzyskać przepustkę po okazaniu dowodu osobistego.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf Zalacznik nr 5 Decyzja WUOZ 1 września, 2023 1:27 pm 2 MB
doc Zalacznik nr 4 Oswiadczenie bhp 1 września, 2023 1:27 pm 16 KB
doc Zalacznik nr 3 Klauzula informacyjna - dzierzawa PH 1 września, 2023 1:27 pm 15 KB
doc Zalacznik nr 1 Wzor umowy - dzierzawa PH 1 września, 2023 1:27 pm 51 KB
pdf Zalacznik nr 1 do umowy - dzierzawa PH 1 września, 2023 1:27 pm 557 KB
doc Ogloszenie i formularz - dzierzawa PH 1 września, 2023 1:27 pm 106 KB