Ogłoszenie o przetargu – Usługa kompleksowego sprzątania akwenów portowych w Porcie Kołobrzeg

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
„Usługę kompleksowego sprzątania akwenów portowych w Porcie Kołobrzeg”.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług kompleksowego sprzątania akwenów
portowych w Porcie Kołobrzeg, polegających na zbieraniu nieczystości w granicach wód
portowych Portu Kołobrzeg, prowadzeniu monitoringu wód portowych pod kątem zagrożeń
ekologicznych, podjęcie niezbędnych czynności, zmierzających do zabezpieczenia zagrożeń
ekologicznych (m. in. rozlewów) oraz ich usuwanie. Szczegółowy zakres został opisany
w załączniku nr 2 (wzór umowy).

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 23.09.2022 r. do godz. 12:00:

Udostępnij

Załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf Zapytanie ofertowe - sprzatanie wod portowych 12 września, 2022 11:15 am 282 KB
pdf 4. Oświadczenie BHP - sprzatanie wod portowych 12 września, 2022 11:15 am 179 KB
pdf 3. Klauzula informacyjna - sprzatanie wod portowych 12 września, 2022 11:15 am 366 KB
pdf 2. Wzór umowy - sprzatanie wod portowych 12 września, 2022 11:15 am 340 KB
doc 1. Formularz ofertowy - sprzatanie wod portowych 12 września, 2022 11:15 am 47 KB
pdf Pytania i odpowiedzi - 19.09.2022r. 19 września, 2022 1:38 pm 669 KB
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 4 października, 2022 1:13 pm 264 KB