Podpisano umowę o dofinansowanie

W dniu 5.07.2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą “Działania na rzecz ochrony czystości wód w Porcie Kołobrzeg”. Zadanie realizowane będzie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”. Koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 68 300,00 zł netto. Dofinansowanie wynosi 31 547,00 zł netto, tj. 46,19 % które pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR.
Przedsięwzięcie inwestycyjne polegać będzie na instalacji monitoring wizyjnego portu składającego się z systemu kamer oraz urządzeń do ich obsługi, system usytuowany będzie wzdłuż toru wodnego Portu Kołobrzeg (od wejścia do poszczególnych obszarów portów).
W ramach zadania zaplanowano zakup:
• Rejestrator IP 32 kanały wraz z dyskami 24 TB do rejestracji ruchu turystycznego.
• Kamera obrotowa IP 4Mpx, zoom 25x do rejestracji ruchu turystycznego z funkcja podczerwieni oraz podświetleniem LED).
• KAMERA IP 5mpx do rejestracji ruchu turystycznego z funkcja podczerwieni oraz podświetleniem LED – 10 szt.
• Urządzenia niezbędne do funkcjonowania systemu tj. klawiatura sterująca IP PTZ – 2 szt., urządzenie radiowe 5GHz – 15 szt., zasilacz buforowy 12V – 11 szt.
• Materiały instalacyjne (okablowanie elektryczne, zabezpieczenia elektryczne, okabnowanie LAN skrzynki, uchwyty itp.),
• Montaż, instalacja i konfiguracja systemu.

Udostępnij