Powierzchnia reklamowa do wynajęcia

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na najem powierzchni reklamowej znajdującej się na elewacji budynku przy ul. Morskiej 1 w Kołobrzegu.

Przedmiot najmu może być wykorzystywany wyłącznie w celu umieszczenia reklamy w postaci tablicy wykonanej samodzielnie przez najemcę, o łącznej powierzchni reklamowej 16 m².

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem wynosi: 1600 zł netto.

Ofertę, zawierającą cenę miesięcznego czynszu najmu, przewidywany okres najmu, projekt wizualny reklamy oraz konstrukcji nośnika reklamowego wraz z określeniem sposobu mocowania do elewacji, należy złożyć pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl lub osobiście w siedzibie spółki, ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, do dnia 07.07.2021 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Panem Pawłem Kostrzewą pod numerem telefonu: 603 350 035.

Udostępnij