Port Kołobrzeg z szansą na historyczną inwestycję

W dniu dzisiejszym otwarto oferty na budowę parkingu wielopoziomowego w Porcie Kołobrzeg. To wyjątkowa inwestycja zarówno dla Spółki jak i dla miasta. Dla Spółki, ponieważ jest to pierwsze postepowanie jakie przeprowadzono w oparciu o zasady partnerstwa między prywatnym i publicznym podmiotem. Dla miasta, ponieważ może rozwiązać kluczowe problemy komunikacyjne dzielnicy portowej. Spółka przygotowywała się do tej inwestycji od ponad dwóch lat a samo postępowanie rozpoczęto w lipcu 2022 roku. Ideą inwestycji jest wybudowanie przez podmiot prywatny wielopoziomowego parkingu przy ulicy Portowej i zarządzanie nim przez określony czas. Cały koszt wybudowania parkingu ponosi podmiot prywatny, Spółka w ramach umowy udostępnia teren pod budowę i zarządzanie parkingiem. Po zakończeniu umowy wybudowany obiekt przejdzie na własność Spółki. Do Spółki wpłynęła 1 oferta firmy Interparking Polska Sp. z o.o., międzynarodowego operatora parkingów działającego w 9 krajach. Teraz oferta będzie weryfikowana i jeśli spełni wszystkie wymogi zawarta zostanie umowa. Powstanie parkingu możliwe jest w okresie 24 miesięcy.

 

Udostępnij