Spotkanie w sprawie poprawy dostępu do Portu Kołobrzeg od strony Bałtyku

4 kwietnia 2024 r. w Marinie Solnej na terenie Portu Jachtowego, odbyło się spotkanie w sprawie poprawy dostępu do Portu Kołobrzeg od strony Bałtyku.
Spotkanie zorganizowane zostało przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg w ramach trwających prac nad projektem trójstronnego porozumienia, uwzględniającego modernizację toru podejściowego dla jednostek pływających o wyższych parametrach.
W spotkaniu wzięli udział między innymi przedstawiciele resortu obrony tj. Regionalnego Zarządu Infrastruktury i Inspektoratu Marynarki Wojennej, przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, Dyrektor Urzędu Morskiego  w Szczecinie, Kapitan Portu Kołobrzeg, Prezydent Miasta Kołobrzeg oraz Poseł na Sejm RP.  W wyniku zmieniających się globalnych uwarunkowań technologicznych, Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg od 2014 roku zabiega o modernizację infrastruktury, celem dostosowania toru wodnego, nabrzeży i zaplecza portu do obecnych wymagań rynkowych gospodarki morskiej. Podczas spotkania strony uzgodniły treść porozumienia, które jednoczy działania rozwojowe instytucji administrujących Portem w Kołobrzegu, a następnie pozwoli na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie dofinansowania przedmiotowego zadania.

Udostępnij