Spotkanie z przedstawicielami Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Inspektoratu Marynarki Wojennej

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg spotkał się z Prezydent Miasta Kołobrzeg – Anną Mieczkowską oraz z przedstawicielami Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Inspektoratu Marynarki Wojennej. Tematem spotkania była planowana modernizacja kanału portowego, która jest niezbędna do rozwoju funkcji pasażerskiej i handlowej kołobrzeskiego portu. Takie działania leżą również w interesie obronności państwa. Dzisiejsza merytoryczna i pozytywna dyskusja skłania spółkę do realizacji tego zadania w najbliższej przyszłości.

 

Udostępnij