Powierzchnia reklamowa do wynajęcia

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na najem powierzchni reklamowej (od strony Mostu Portowego) znajdującej się na budynku Mariny Solnej w Porcie Jachtowym w Kołobrzegu.
Przedmiot najmu może być wykorzystywany wyłącznie w celu umieszczenia reklamy wykonanej samodzielnie przez najemcę wraz z wykonaniem konstrukcji pod reklamę o wymiarach 29,5 m x 3,2 m. Istnieje również możliwość podzielenia powierzchni reklamowej na pięć mniejszych powierzchni o wymiarach 5,9 m x 3,2 m.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem wynosi: 100 zł netto/m².
Ofertę, zawierającą cenę miesięcznego czynszu najmu, przewidywany okres najmu oraz projekt wizualny reklamy należy złożyć pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl lub osobiście w siedzibie spółki, ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, do dnia 31.1.2023 r.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Panem Arturem Robaczyńskim pod numerem telefonu: 785 882 842 lub Panem Kamilem Barwinkiem pod numerem telefonu: 785 241 498.

Udostępnij