WOLNE POWIERZCHNIE DO WYNAJĘCIA

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01. 10. 2017 r. będzie dysponował w Porcie Handlowym w Kołobrzegu wolnymi powierzchniami do wynajęcia:

– powierzchnia biurowa łącznie 110,10 m²

– powierzchnia magazynowa w budynku biurowym łącznie 539,54 m²

Wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy ze Spółką w przedmiotowym zakresie zapraszamy do kontakty z Kierownikiem Portu Handlowego i Pasażerskiego pod numerem
tel. 785 881 402 lub drogą elektroniczną e-mail: s.ziegler@zpmkolobrzeg.home.pl.

Udostępnij