Zaproszenie do składania ofert na operatora sieci komórkowej

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na  operatora sieci komórkowej. Spółka na dzień dzisiejszy posiada 21 numerów telefonu, wymagamy aby każdy z abonamentów zawierał w pakiecie:

– bezpłatne połączenia do wszystkich sieci oraz na numery stacjonarne,

– bezpłatne wiadomości SMS/MMS do wszystkich sieci,

– minimum 1,5 GB internetu w ramach abonamentu,

Oferta powinna uwzględniać:

– cenę za abonament dla każdego numeru z osobna oraz łączną kwotę dla wszystkich numerów,

– przeniesienie numerów telefonu do innej sieci,

– cenę za 18 aparatów telefonicznych typu smartfon ( 3 różne warianty aparatów do wyboru)

Oferty prosimy przesłać na adres ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg lub na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl  do dnia 26.01.2016 r.

Udostępnij