Zapytanie ofertowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej  na remont instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej prowadzącej do Nabrzeża Koszalińskiego w Porcie Handlowym.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki