Zapytanie ofertowe: Dostawa i instalacja sprzętu elektronicznego niezbędnego do bezpiecznej eksploatacji stacji paliw dla zadania pn. „Działania na rzecz ochrony czystości wód w Porcie Kołobrzeg”

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę i instalację sprzętu elektronicznego niezbędnego do bezpiecznej eksploatacji stacji paliw dla zadania pn. ,,Działania na rzecz ochrony czystości wód w Porcie Kołobrzeg”.

Termin składania ofert (po zmianie): do dnia 21.04.2021 r. do godz. 12:00.
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Ogłaszającego.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Załączniki

Załączniki