Zapytanie ofertowe na usługę kompleksowego sprzątania

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na usługę kompleksowego sprzątania w pomieszczeniach Zamawiającego.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki