Zapytanie ofertowe: Poszerzenie oferty historycznej zabytkowej Reduty Morast w Kołobrzegu – Etap II

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na uszycie i dostawę mundurów po zaakceptowaniu ich projektów przez Zamawiającego oraz zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablic z opisem mundurów dla zadania pn. “Poszerzenie oferty historycznej zabytkowej Reduty Morast w Kołobrzegu – Etap II”.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Załączniki

Załączniki