ZAPYTANIE OFERTOWE – USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA W POMIESZCZENIACH ZPM KOŁOBRZEG SP. Z O.O.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
,,Usługę kompleksowego sprzątania w pomieszczeniach Zamawiającego”

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.08.2023r. do godz. 12:00
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Ogłaszającego.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf 4. Oświadczenie BHP sprzątanie 28 lipca, 2023 7:10 am 178 KB
pdf 3. Klauzula informacyjna sprzątanie 28 lipca, 2023 7:10 am 365 KB
pdf 1. Formularz ofertowy 28 lipca, 2023 7:10 am 271 KB
pdf Zapytanie ofertowe sprzątanie 28 lipca, 2023 7:10 am 485 KB
pdf Wyjaśnienia z dnia 17.08.2023 r. 17 sierpnia, 2023 1:26 pm 451 KB
pdf 2. Wzór umowy sprzatanie 17.08.2023 r. 17 sierpnia, 2023 1:26 pm 425 KB
pdf Zawiadomienie o wyborze oferty 5 września, 2023 12:45 pm 450 KB