ZAPYTANIE OFERTOWE: WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY KSIĄŻKOWYCH NA 2023 ROK

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „Wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych na rok 2023”.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 5.10.2022 r. do godz. 12.00:

1) pocztą tradycyjną lub kurierską – na adres siedziby Zamawiającego przy ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe – kalendarze” lub

2) osobiście – do skrzynki na korespondencję umieszczonej w Portierni Zamawiającego przy ul. Portowej 41 w Kołobrzegu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe – kalendarze” lub ​

3) za pomocą poczty elektronicznej – na adres sekretariat@zpmkolobrzeg.pl, w tytule maila wpisując „Zapytanie ofertowe – kalendarze”. Ofertę składaną drogą elektroniczną (skan oryginału w formacie PDF) należy przesłać zaszyfrowaną hasłem (np. przy pomocy programu 7-zip/ Dodaj do archiwum/ZIP/Ustaw hasło). Po upływie terminu składania ofert (12:00), do wyznaczonej godziny otwarcia ofert (14:00), odrębnym mailem należy przesłać
hasło do otwarcia oferty.
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego

Udostępnij

Załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf Formularz ofertowy_kalendarze 2023___13-09-2023 27 września, 2022 10:15 am 129 KB
pdf klauzula informacyjna_kalendarze 2023 27 września, 2022 10:15 am 119 KB
pdf Wzór umowy_kalendarze 2023___13-09-2022 27 września, 2022 10:15 am 186 KB
pdf Zapytanie_kalendarze 2023___13-09-2022 (1) 27 września, 2022 10:15 am 198 KB
pdf Informacja o wyborze oferty 10 października, 2022 12:01 pm 236 KB