Zapytanie ofertowe: wykonanie i dostawa kalendarzy książkowych na 2024 rok

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „Wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych na rok 2024”.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 9.10.2023 r. do godz. 12.00:

1) pocztą tradycyjną lub kurierską – na adres siedziby Zamawiającego przy ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe – kalendarze” lub

2) osobiście – do skrzynki na korespondencję umieszczonej w Portierni Zamawiającego przy ul. Portowej 41 w Kołobrzegu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe – kalendarze” lub ​

3) za pomocą poczty elektronicznej – na adres sekretariat@zpmkolobrzeg.pl, w tytule maila wpisując „Zapytanie ofertowe – kalendarze”. Ofertę składaną drogą elektroniczną (skan oryginału w formacie PDF) zaleca się przesłać zaszyfrowanym hasłem (np. przy pomocy programu 7-zip/ Dodaj do archiwum/ZIP/Ustaw hasło). Po upływie terminu składania ofert (12:00), do wyznaczonej godziny otwarcia ofert (14:00), odrębnym mailem należy przesłać hasło do otwarcia oferty.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego

Udostępnij

Załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf Formularz ofertowy_kalendarze 2024 22 września, 2023 8:05 am 130 KB
pdf klauzula informacyjna_kalendarze 2024 22 września, 2023 8:05 am 119 KB
pdf Wzór umowy_kalendarze 2024 22 września, 2023 8:05 am 185 KB
pdf zapytanie ofertowe kalendarze książkowe na 2024 rok 22 września, 2023 8:05 am 2 MB
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13 października, 2023 7:10 am 148 KB