Zapytanie ofertowe – Wykonanie prac związanych z dostosowaniem obiektów ZPM Kołobrzeg do wymogów przeciwpożarowych w tym: wykonanie przyłączy wodnych i wewnętrznej sieci hydrantowej w budynkach Centrali, Magazyn Drobnicy, hali Astra oraz instalacji elektrycznej w budynku Chłodni

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
,,Dostosowanie obiektów ZPM Kołobrzeg do wymogów przeciwpożarowych w tym w szczególności: wykonanie przyłączy wodnych i wewnętrznej sieci hydrantowej w budynkach Centrali, Magazynu Drobnicy, hali Astra oraz instalacji elektrycznej w budynku Chłodni.”

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 22.09.2023r. do godz. 10:00
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Ogłaszającego.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
doc Formularz ofertowy ppoż. 8 września, 2023 1:04 pm 48 KB
pdf klauzula informacyjna ppoż. 8 września, 2023 1:04 pm 119 KB
pdf oświadczenie bhp 8 września, 2023 1:04 pm 85 KB
pdf Umowa ppoz. - wzór 8 września, 2023 1:04 pm 171 KB
pdf Zapytanie ofertowe - ppoż. 8 września, 2023 1:34 pm 2 MB
zip Projekt wykonawczy - Budynek Centrali 8 września, 2023 1:42 pm 3 MB
zip Projekt wykonawczy - Hala Astra 8 września, 2023 1:42 pm 2 MB
zip Projekt wykonawczy - Hala Chłodnia 8 września, 2023 1:42 pm 2 MB
zip Projekt wykonawczy - Hala Drobnicy 8 września, 2023 1:42 pm 2 MB
zip Projekt wykonawczy B 34 8 września, 2023 1:42 pm 4 MB