Zapytanie ofertowe – wykonanie usługi naprawy wyposażenia nabrzeży

Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi naprawy wyposażenia nabrzeży, tj.:

Port Rybacki

1. mocowanie odbojnic poziomych na terenie Nabrzeża Postojowego na następujących odcinkach (mocowanie odbojnicy za pomocą gwintowanych szpilek zakotwionych w oczepie nabrzeża):
poler nr 7 – 2 punkty mocowania;
poler nr 8 – 2 punkty mocowania;
poler nr 16 – 1 punkt mocowania;
poler nr 17 – 1 punkt mocowania;
poler nr 18 – 4 punkty mocowania;
poler nr 20 – 2 punkty mocowania;
poler nr 21 – 3 punkty mocowania;
poler nr 22 – 1 punkt mocowania;
poler nr 23 – 3 punkty mocowania;
poler nr 25 – 3 punkty mocowania;
poler nr 27 – 4 punkty mocowania;
poler nr 29 – 1 punkt mocowania;
poler nr 30 – 1 punkt mocowania;
2. demontaż, prostowanie i odmalowanie drabinek wyjściowych na terenie Pomostu Drewnianego – ilość 4 sztuki;
3. montaż brakującego pochwytu drabinki wyjściowej (pierwsza drabinka od strony zewnętrznej strony pomostu);

Port Handlowy

1. Nabrzeże Pilotowe – przymocowanie poziomej belki odbojowyej na wysokości jednostki Santa Maria;
2. Nabrzeże Węglowe – wymiana 2 szt. opon staroużytecznych (opony na wymianę znajdują się w zasobach portu) na wysokości polerów 10-13;
3. Nabrzeże Słupskie – przymocowanie odbojncy rurowej – szt. 1;
4. Nabrzeże Koszalińskie – przymocowanie odbojnicy rurowej – szt. 1;

Oferta powinna zawierać cenę netto poszczególnych pozycji oraz łączną kwotę całości zamówienia, w tym zakup materiałów oraz koszty robocizny.
Termin wykonania zamówienia do 30 czerwca 2023 r.
Prosimy o przesłanie oferty cenowej do dnia 22 czerwca 2023 r.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Udostępnij