Zapytanie ofertowe: wykonanie zaleceń wskazanych w protokołach przeglądu nieruchomości w zakresie branży hydrotechnicznej przy nabrzeżach należących do Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o. o.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
wykonanie zaleceń wskazanych w protokołach przeglądu nieruchomości w zakresie branży
hydrotechnicznej przy nabrzeżach należących do Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

Termin składania ofert: do dnia 13.08.2021r. do godz. 12:00.
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Ogłaszającego.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf Zapytanie ofertowe hydro 2021 3 sierpnia, 2021 8:35 am 468 KB
pdf Kolobrzeg plan batymetryczny 1 3 sierpnia, 2021 8:35 am 327 KB
pdf Kolobrzeg plan batymetryczny 2 3 sierpnia, 2021 8:35 am 476 KB
pdf Kolobrzeg plan batymetryczny 3 3 sierpnia, 2021 8:35 am 479 KB
pdf Raport przegląd dna Port Kołobrzeg 3 sierpnia, 2021 8:36 am 18 MB
pdf Sprawozdanie z badania dna 3 sierpnia, 2021 8:36 am 6 MB
pdf Zał. 2.Wzór umowy hydro 2021 3 sierpnia, 2021 8:36 am 237 KB
doc Zał.1.Formularz ofertowy hydro 2021 3 sierpnia, 2021 8:36 am 72 KB
pdf Zał.3.Klauzula informacyjna prace hydro 3 sierpnia, 2021 8:36 am 367 KB
pdf ZAWIADOMIENIE O ZAMKNIECIU POSTEPOWANIA 19 sierpnia, 2021 7:08 am 262 KB