Zapytanie ofertowe: wykonanie zaleceń wskazanych w protokołach przeglądu nieruchomości w zakresie branży hydrotechnicznej przy nabrzeżach należących do Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o. o.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
wykonanie zaleceń wskazanych w protokołach przeglądu nieruchomości w zakresie branży
hydrotechnicznej przy nabrzeżach należących do Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

Termin składania ofert: do dnia 13.08.2021r. do godz. 12:00.
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Ogłaszającego.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Załączniki

Załączniki