Zapytanie ofertowe: wykonanie robót zasypowych (likwidacja przegłębień powstałych przy nabrzeżach) przy nabrzeżach.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
wykonanie robót zasypowych (likwidacja przegłębień powstałych przy nabrzeżach) przy nabrzeżach należących do Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z PYTANIAMI I ODPOWIEDZIAMI

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.08.2021 r. do godz. 12:00.
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Ogłaszającego.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Załączniki

Załączniki