Zapytanie ofertowe: wykonanie robót zasypowych (likwidacja przegłębień powstałych przy nabrzeżach) przy nabrzeżach.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
wykonanie robót zasypowych (likwidacja przegłębień powstałych przy nabrzeżach) przy nabrzeżach należących do Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z PYTANIAMI I ODPOWIEDZIAMI

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.08.2021 r. do godz. 12:00.
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Ogłaszającego.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf Kolobrzeg plan batymetryczny 1 3 sierpnia, 2021 9:02 am 327 KB
pdf Kolobrzeg plan batymetryczny 2 3 sierpnia, 2021 9:02 am 476 KB
pdf Kolobrzeg plan batymetryczny 3 3 sierpnia, 2021 9:03 am 479 KB
jpg Pilotowe 3 sierpnia, 2021 9:03 am 595 KB
jpg Pirs i Skarpowe 3 sierpnia, 2021 9:03 am 515 KB
jpg Postojowe 3 sierpnia, 2021 9:03 am 659 KB
jpg Ścianka szczelna i Szkolne 3 sierpnia, 2021 9:03 am 423 KB
jpg Tężniowe i Promowe 3 sierpnia, 2021 9:03 am 493 KB
pdf Zapytanie ofertowe zasyp 2021 3 sierpnia, 2021 9:03 am 470 KB
doc 1. Formularz ofertowy zasyp 2021 3 sierpnia, 2021 9:03 am 59 KB
pdf 2. Wzór umowy zasyp 2021 3 sierpnia, 2021 9:03 am 230 KB
pdf 3. Klauzula informacyjna zasyp 2021 3 sierpnia, 2021 9:03 am 367 KB
rar Kołobrzeg plan batymetryczny 12 sierpnia, 2021 5:34 am 7 MB
pdf Pytania i odpowiedzi 1 prace zasyp 12 sierpnia, 2021 5:35 am 491 KB
pdf Zmiany umowy i ogłoszenia 1 prace zasyp 12 sierpnia, 2021 5:35 am 202 KB
pdf Zawiadomienie o zakończeniu Zapytania ofertowego 24 sierpnia, 2021 12:05 pm 281 KB