Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia w Porcie Rybackim plac o powierzchni 12 m², z przeznaczeniem na ustawienie mobilnego punktu gastronomicznego typu „Food Truck”

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp.  z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia w Porcie Rybackim plac o powierzchni 12 m², z przeznaczeniem na ustawienie mobilnego punktu gastronomicznego typu „Food Truck”.

Oferta powinna zawierać parametry i wizualizację pojazdu wykorzystywanego do prowadzenia punktu gastronomicznego, a także informację jakiego rodzaju produkty spożywcze będą sprzedawane. W ofercie należy wskazać proponowaną kwotę netto czynszu najmu za cały okres obowiązywania umowy, tj. od 15.06.2024 r. do 15.09.2024 r.

Oferty należy składać do dnia 15.03.2024 r. za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@zpmkolobrzeg.pl, osobiście w sekretariacie ZPM Kołobrzeg ( ul. Portowa 41) lub listownie na adres Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp.  z o.o. ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg. Dodatkowe informacji udziela p. Karolina Lechocka, tel. 605 353 718.

 

Udostępnij