Zapytanie ofertowe – Wykonanie prac związanych z dostosowaniem obiektów ZPM Kołobrzeg do wymogów przeciwpożarowych w tym: wykonanie przyłączy wodnych i wewnętrznej sieci hydrantowej w budynkach Centrali i B-34, Magazynie Drobnicy, hali Astra oraz instalacji elektrycznej w budynku Chłodni

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
,,Dostosowanie obiektów ZPM Kołobrzeg do wymogów przeciwpożarowych w tym w szczególności: wykonanie przyłączy wodnych i wewnętrznej sieci hydrantowej w budynkach Centrali i B-34, Magazynie Drobnicy, hali Astra oraz instalacji elektrycznej w budynku Chłodni.”

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 06.03.2024 r. do godz. 10:00
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Ogłaszającego.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf Zapytanie ofertowe h_ppoż 21 lutego, 2024 2:34 pm 2 MB
doc Formularz ofertowy h_ppoż 21 lutego, 2024 2:35 pm 48 KB
pdf Wzór umowy h_ppoż 21 lutego, 2024 2:35 pm 428 KB
pdf klauzula informacyjna h_ppoż 21 lutego, 2024 2:35 pm 369 KB
pdf oświadczenie bhp wyk h_ppoż 21 lutego, 2024 2:35 pm 179 KB
pdf Dodatkowe wyjaśnienia do zapytania h_ppoż 21 lutego, 2024 2:35 pm 895 KB
zip Dokumentacja techniczna h_ppoż 21 lutego, 2024 2:35 pm 13 MB
pdf Zawiadomienie o zamknięciu postępowania h_ppoz 11 marca, 2024 11:33 am 327 KB