Zarządzenie nr 5/2009

Prezesa Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

z dnia 23.02.2009 r.

w sprawie zmian w cenniku opłat postojowych w Porcie Jachtowym

 

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w cenniku opłat za postój jednostek w Porcie Jachtowym, w Taryfie Opłat Portowych obowiązującej od dn. 01.01.2009 r. :

1. Opłaty dla jachtów odwiedzających Port Jachtowy w Kołobrzegu na co najmniej jedną dobę:

Długość jednostki Opłata za dobę
5,5- 10 m 21,00 zł
10- 13 m 33,00 zł
13- 17 m 40,00 zł
17- 20 m 48,00 zł
20- 25 m 58,50 zł
powyżej 25 m 62,00 zł

4. Opłaty dla pozostałych jednostek, cumujących przy nabrzeżach w Porcie Jachtowym na co najmniej jedną dobę:

Długość jednostki Opłata za dobę
5,5- 10 m 25,00 zł
10- 13 m 35,00 zł
13- 17 m 42,00 zł
17- 20 m 49,00 zł
20- 25 m 59,00 zł
25- 30 m 65,00 zł
powyżej 30 m 70,00 zł

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes ZPM Kg

Udostępnij