ZARZĄDZENIE nr 7 /2007

Prezesa Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z.o.o.

z dnia 23.07.2007

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Portu Rybackiego Kołobrzeg”

  • 1 Na podstawie § 104, ust. 2 pkt 4 Zarządzenia Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 15 stycznia 2003 r. wprowadza się „Regulamin Portu Rybackiego Kołobrzeg”
  • 2 „Regulamin” określa zasady i tryb korzystania terenów ZPM Kołobrzeg.
  • 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Udostępnij