Zarządzenie nr 9/2005

Dyrektora Zarządu Portu Mrskiego Sp. z o.o. z dnia 22.12.2005 r.

w sprawie kryteriów przyznawania ulg w opłatach postojowych i tonażowych dla jednostek rybackich.

§ 1

Zarząd Portu Mrskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że przyjhęto, po uzgodnieniu ze Stowarzyszeniem Armatorów Łodziowych, następujące kryteria przyznawania ulg w opłatach postojowych i tonażowych na rok 2006:

1. ulgi obligatoryjnej- 50% dla łodzi o długościach całkowitych mniejszych niż 12 mb.

2. ulgi uznaniowej do 50% dla łodzi dłuższych niż 12 mb, po spełnieniu, co najmniej dwóch z czterech wymienionych niżej kryteriów:

a. warunki w jakich łódź może uprawiać żeglugę:

– przy sile wiatru do 5 B

– przy stanie morza  do 4 B

b. konstrukcja łodzi inna niż stal

c. zasięg pływania do 12 Mm

d. możliwości żęgługi na wodach wolnych od lądu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Udostępnij