Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na najem miejsca handlowego przy ul. Towarowej w Porcie w Kołobrzegu.

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetarguna najem miejsca handlowego

przy ul. Towarowej w Porcie w Kołobrzegu.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. informuje o wyborze  najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w przetargu na najem miejsca handlowego przy ul. Towarowej w Porcie w Kołobrzegu:

 

Numer przyznanego miejsca handlowego Nr oferty Oferent Oferowany miesięczny czynsz
7 1 Klaudia Zub,
Kołobrzeg 
1 219,51 zł netto

Udostępnij