OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA KORZYSTANIE Z NABRZEŻY (DWÓCH MIEJSC POSTOJOWYCH)

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ogłasza przetarg na korzystanie z nabrzeży (dwóch miejsc postojowych) w celu postoju jednostki pływającej,
przeznaczonej do wykonywania przewozu (obsługi) pasażerów w granicach akwenów portowych Portu Morskiego Kołobrzeg.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 27.04.2023 r. do godz. 11:00:
1) pocztą tradycyjną lub kurierską – na adres siedziby Zamawiającego ul. Portowa 41,
78-100 Kołobrzeg, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przetarg na korzystanie z miejsca
postojowego do przewozu pasażerów”,

2) osobiście – do skrzynki na korespondencję umieszczonej w Portierni Zamawiającego
przy ul. Portowej 41 w Kołobrzegu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przetarg na
korzystanie z miejsca postojowego do przewozu pasażerów”,

3) za pomocą poczty elektronicznej – na adres sekretariat@zpmkolobrzeg.pl, w tytule
e-maila wpisując: „Przetarg na korzystanie z miejsca postojowego do przewozu
pasażerów”. Ofertę składaną drogą elektroniczną (skan oryginału w formacie PDF) zaleca
się przesłać zaszyfrowaną hasłem (np. przy pomocy programu 7-zip/ Dodaj do
archiwum/ZIP/Ustaw hasło). Po upływie terminu składania ofert (godz. 11:00), do
wyznaczonej godziny otwarcia ofert (11:30), odrębnym e-mailem należy przesłać hasło do
otwarcia oferty.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf Ogłoszenie korzystanie z nabrzeza 13 kwietnia, 2023 1:34 pm 485 KB
pdf 1. Wzór umowy korzystanie z nabrzeża 13 kwietnia, 2023 1:34 pm 313 KB
doc 2. Formularz ofertowy korzystanie z nabrzeża 13 kwietnia, 2023 1:34 pm 67 KB
pdf 3. Klauzula informacyjna korzystanie z nabrzeża 13 kwietnia, 2023 1:34 pm 366 KB
pdf 4. Oświadczenie BHP korzystanie z nabrzeża 13 kwietnia, 2023 1:35 pm 348 KB
jpg 5. Lokalizacja miejsc postojowych 13 kwietnia, 2023 1:35 pm 172 KB