Przetarg nieograniczony na wykonanie robót hydrotechnicznych i sondaży głębokości dna w Porcie Handlowym w Kołobrzegu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót hydrotechnicznych i sondaży głębokość dna w Porcie Handlowym w Kołobrzegu, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym część III SWZ

Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.11. 2023 r. do godziny 10:00.
Przy wejściu na teren Portu Handlowego należy uzyskać przepustkę po okazaniu dowodu osobistego

Udostępnij

Załączniki

Załączniki