Zaproszenie do składania ofert na najem miejsca handlowego przy ul. Morskiej w Kołobrzegu

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na najem miejsca handlowego przy ul. Morskiej w Kołobrzegu

Udostępnij

Załączniki

Załączniki