Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie  Morskim  Kołobrzeg  wraz  z  wykonaniem  atestów  czystości  dna  i  zatwierdzonych  sondaży  głębokości  dna.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki