Zaproszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. poszukuje Partnera do utworzenia terminalu i uruchomienia połączenia promowego. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. posiada Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Ekspertyzę nawigacyjną dla określonych promów, które stanowią załącznik do postepowania.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.
Wnioski o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych należy składać pisemnie na adres Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@zpmkolobrzeg.pl w terminie do dnia 21 lipca 2022 r.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf Ekspertyza nawigacja 5 lipca, 2022 8:59 am 3 MB
pdf Program Funkcjonalno Użytkowy 5 lipca, 2022 8:59 am 709 KB
doc Przedmiar robót 5 lipca, 2022 8:59 am 57 KB
pdf Rysunek 1 5 lipca, 2022 8:59 am 2 MB
pdf Rysunek 2 5 lipca, 2022 8:59 am 974 KB
pdf Zaproszenie do udziału w konsultacjach rynkowych 5 lipca, 2022 8:59 am 1 005 KB
doc Wzór umowy 5 lipca, 2022 8:59 am 400 KB