Zapytanie ofertowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie drobnych prac remontowych Budynku Głównego oraz Budynku Magazynowego 3 i 3’ w Porcie Rybackim.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki