Zapytanie ofertowe: Wykonanie i dostawa kalendarzy książkowych na 2022 rok, notatników oraz podkładów na biurko

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych na 2022 rok, notatników oraz podkładów na biurko.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.09.2021 r. do godz. 12.00:

1) pocztą tradycyjną lub kurierską – na adres siedziby Zamawiającego przy ul. Portowa 41,   78-100 Kołobrzeg, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe – kalendarze” lub

2) osobiście – do skrzynki na korespondencję umieszczonej w Portierni Zamawiającego przy ul. Portowej 41 w Kołobrzegu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe – kalendarze” lub

3) za pomocą poczty elektronicznej – na adres sekretariat@zpmkolobrzeg.pl, w tytule maila wpisując „Zapytanie ofertowe – kalendarze”. Ofertę składaną drogą elektroniczną (skan oryginału w formacie PDF) należy przesłać zaszyfrowaną hasłem (np. przy pomocy programu 7-zip/ Dodaj do archiwum/ZIP/Ustaw hasło). Po upływie terminu składania ofert (12:00), do wyznaczonej godziny otwarcia ofert (14:00), odrębnym mailem należy przesłać hasło do otwarcia oferty. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Załączniki

Załączniki