Zarządzenie nr 5/2007

Prezeza Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. z dnia 04.06.2007 w sprawie powołania komisji do przyznania boksów rybackich.

1.Prezes Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. powołuje z dniem 04 czerwca Komisję do przyznania boksów rybackich.

W skład komisji wchodzą:

1. Gościniak Andrzej- Przewodniczący Komisji

2. Kosztrzewa Mirosława- Członek Komisji

3. Witczański Eugeniusz- członek Komisji

4. Konkowski Czesław- członek Komisji

5. Rodziewicz Alicja- Sekretarz Komisji

6. Lijewski Artur- członek Komisji

7. Beńko Marcin- członek Komisji

2 Komisja będzie procedowała do 13 czerwca 2007 roku. Z każdego posiedzenia zostanie sporządzony protokół.

3 Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Udostępnij