Dawid

Zapytanie ofertowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie zaleceń wskazanych w protokołach przeglądu nieruchomości w zakresie branży hydrotechnicznej przy nabrzeżach należących

Podsumowanie roku 2018 w Porcie Kołobrzeg

Rok 2018 był kolejnym bardzo udanym rokiem dla Portu Morskiego w Kołobrzegu, głównie za sprawą rekordowej wielkości obrotów ładunkowych, co wpisuje się w trend wzrostowy

Zapytanie ofertowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie prac pogłębiarskich przy Nabrzeżu Koszalińskim.

Zapytanie ofertowe

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na remont bocznicy kolejowej obsługującej Port Handlowy w Kołobrzegu

Zapytanie ofertowe

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na uporządkowanie terenu Portu Handlowego z niepotrzebnych odpadów budowlanych i powyładunkowych.