Przetargi

Postępowania na wykonanie zadania: „Wykonanie kontroli okresowej obiektów        budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim  Kołobrzeg wraz z    wykonaniem autoryzowanych sondaży głębokości i atestów czystości dna”

ZPM/2012/KO   Dot.:  Postępowania na wykonanie zadania: „Wykonanie kontroli okresowej obiektów        budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim  Kołobrzeg wraz z    wykonaniem autoryzowanych sondaży