Zaproszenie do składania ofert na najem miejsca handlowego przy ul. Towarowej w Kołobrzegu

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu na najem placu (miejsca handlowego) przy ulicy Towarowej w Porcie w Kołobrzegu

Udostępnij

Załączniki

Załączniki