Zapytanie ofertowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem sprawdzonych sprawozdań z badania dna i sondaży głębokości dna oraz wykonaniem ekspertyz technicznych

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email