ZAPYTANIE OFERTOWE – SPRZEDAŻ, DOSTAWA I INSTALACJA KLIMATYZATORÓW ORAZ PRZEGLĄD I CZYSZCZENIE ISTNIEJĄCEJ KLIMATYZACJI

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż, dostawę i instalację klimatyzatorów oraz przegląd i czyszczenie istniejącej klimatyzacji.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 13.12.2021r. do godz. 12:00
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Ogłaszającego.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki