OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA „MODERNIZACJĘ NABRZEŻA BARKOWSKIEGO”

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. Modernizacja Nabrzeża Barkowskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dokumentacji projektowej oraz
robót budowlanych, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym część III SWZ.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR Działanie 1.12 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego,
konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze.

Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12. 2021 r. do godziny 10.00.
Przy wejściu na teren Portu Handlowego należy uzyskać przepustkę po okazaniu dowodu osobistego.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf OgloszenieNabrzeze Barkowskie___3-12-2021 3 grudnia, 2021 12:41 pm 276 KB
pdf PFU Nabrzeże Barkowskie-3-12 3 grudnia, 2021 12:41 pm 1 003 KB
pdf SWZ Nabrzeze Barkowskie___3-12-2021 3 grudnia, 2021 12:41 pm 947 KB
pdf Wzór umowy projektuj i buduj___3-12-2021 3 grudnia, 2021 12:41 pm 407 KB
doc SWZ Nabrzeze Barkowskie___3-12-2021 zalaczniki wer_ edyt 3 grudnia, 2021 12:41 pm 73 KB
pdf Opina geotechniczna- Nabrzeże Barkowskie 3 grudnia, 2021 12:45 pm 687 KB
pdf z_1-skompresowany 3 grudnia, 2021 12:45 pm 606 KB
pdf z_1 3 grudnia, 2021 12:45 pm 4 MB
pdf z_2 3 grudnia, 2021 12:45 pm 841 KB
pdf z_3 3 grudnia, 2021 12:45 pm 120 KB
pdf z_4.1 3 grudnia, 2021 12:45 pm 522 KB
pdf z_4.2 3 grudnia, 2021 12:45 pm 526 KB
pdf z_4.3 3 grudnia, 2021 12:45 pm 473 KB
pdf z_4.4 3 grudnia, 2021 12:45 pm 447 KB
pdf z_5.1 3 grudnia, 2021 12:46 pm 149 KB
pdf z_5.2 3 grudnia, 2021 12:46 pm 150 KB
pdf z_5.3 3 grudnia, 2021 12:46 pm 153 KB
pdf z_6 3 grudnia, 2021 12:46 pm 62 KB
pdf z_7 3 grudnia, 2021 12:46 pm 257 KB
pdf karta 3 grudnia, 2021 12:46 pm 152 KB
pdf Wydruk mapy - gdi 3 grudnia, 2021 12:46 pm 321 KB
pdf Opis techniczny 3 grudnia, 2021 12:46 pm 2 MB
pdf str_tyt 3 grudnia, 2021 12:46 pm 72 KB
pdf ZAŁ 1 3 grudnia, 2021 12:46 pm 298 KB
pdf ZAŁ 2 3 grudnia, 2021 12:46 pm 479 KB
pdf Rysunek 1 3 grudnia, 2021 12:46 pm 449 KB
pdf rysunek 2-1 3 grudnia, 2021 12:46 pm 370 KB
pdf rysunek 2-2 3 grudnia, 2021 12:46 pm 373 KB
pdf Pytania i odpowiedzi - 10.12.2021r. 10 grudnia, 2021 1:55 pm 1 MB
pdf wysjasnienia_13-12-2021 13 grudnia, 2021 3:10 pm 50 KB
pdf zmiana Ogłoszenia 13 grudnia, 2021 3:10 pm 38 KB
pdf zmiana SWZ 13 grudnia, 2021 3:11 pm 39 KB
pdf wyjaśnienia z dn. 14.12.2021r. 14 grudnia, 2021 11:11 am 594 KB
pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia 21 grudnia, 2021 10:05 am 262 KB
pdf Informacja z otwarcia ofert 21-12-2021 21 grudnia, 2021 1:41 pm 311 KB
pdf OGŁOSZENIE 25 stycznia, 2022 1:54 pm 418 KB