Ogloszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Zapytaniu ofertowym na “Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem atestów

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ogłasza przetarg na najem części nieruchomości położnej na Wyspie Solnej w Kołobrzegu przy ulicy Warzelniczej

Ogłoszenie: prace ogólnobudowlane

OGŁOSZENIE Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza firmy ogólnobudowlane do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych budynków zlokalizowanych na terenie portu. 1.      Opis

Ogłoszenie o partnerstwie

Wybór partnera w celu wspólnej lokalizacji i eksploatacji Terminalu Pasażerskiego w Porcie Morskim Kołobrzeg.

WOLNE POWIERZCHNIE DO WYNAJĘCIA

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01. 10. 2017 r. będzie dysponował w Porcie Handlowym w Kołobrzegu wolnymi powierzchniami do