Ogloszenia

Zapytanie ofertowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie prac pogłębiarskich przy Nabrzeżu Koszalińskim.

Zapytanie ofertowe

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na remont bocznicy kolejowej obsługującej Port Handlowy w Kołobrzegu

Zapytanie ofertowe

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na uporządkowanie terenu Portu Handlowego z niepotrzebnych odpadów budowlanych i powyładunkowych.