Ogloszenia

Boks magazynowy do wynajęcia

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia boks magazynowy, znajdujący się na parterze Budynku Magazynowego 3 i 3’, o powierzchni

Zapytanie ofertowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie drobnych prace remontowych w Porcie Handlowym

Zapytanie ofertowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę kompleksowego sprzątania w pomieszczeniach Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na naprawę elementów drewnianych na terenie Poru Morskiego Kołobrzeg.

Zapytanie ofertowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na zagospodarowanie terenu przed Budynkiem Głównym w Porcie Rybackim.

Zapytanie ofertowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zaleceń wskazanych w protokołach przeglądu nieruchomości w zakresie branży

Zapytanie ofertowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie drobnych prac remontowych Budynku Głównego oraz Budynku Magazynowego 3 i 3’ w