Zarządzenia

Zarządzenie nr 5/2009

Prezesa Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. z dnia 23.02.2009 r. w sprawie zmian w cenniku opłat postojowych w Porcie Jachtowym   § 1 Wprowadza

ZARZĄDZENIE nr 7 /2007

Prezesa Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z.o.o. z dnia 23.07.2007 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Portu Rybackiego Kołobrzeg” 1 Na podstawie § 104, ust. 2 pkt

Zarządzenie nr 5/2007

Prezeza Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. z dnia 04.06.2007 w sprawie powołania komisji do przyznania boksów rybackich. 1.Prezes Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp.

Zarządzenie nr 2/2006

Prezesa Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.  z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia “Regulaminu krzystania z terenów rekreacyjnych w granicach administracyjnych

Zarządzenie nr 9/2005

Dyrektora Zarządu Portu Mrskiego Sp. z o.o. z dnia 22.12.2005 r. w sprawie kryteriów przyznawania ulg w opłatach postojowych i tonażowych dla jednostek rybackich. §