ZAPYTANIE OFERTOWE: WYKONANIE ZALECEŃ WSKAZANYCH W PROTOKOŁACH PRZEGLĄDU NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE BRANŻY HYDROTECHNICZNEJ PRZY NABRZEŻACH NALEŻĄCYCH DO ZARZĄDU PORTU MORSKIEGO KOŁOBRZEG SP. Z O. O. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07.09.2021R. GODZ. 12:00

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
wykonanie zaleceń wskazanych w protokołach przeglądu nieruchomości w zakresie branży
hydrotechnicznej przy nabrzeżach należących do Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

Termin składania ofert: do dnia 07.09.2021r. do godz. 12:00.
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Ogłaszającego.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf Kolobrzeg plan batymetryczny 1 24 sierpnia, 2021 6:18 am 327 KB
pdf Raport przegląd dna Port Kołobrzeg 24 sierpnia, 2021 6:18 am 18 MB
pdf Sprawozdanie z badania dna 24 sierpnia, 2021 6:18 am 6 MB
pdf Kolobrzeg plan batymetryczny 2 24 sierpnia, 2021 6:18 am 476 KB
pdf Kolobrzeg plan batymetryczny 3 24 sierpnia, 2021 6:18 am 479 KB
pdf Zał.1.Formularz ofertowy hydro 2021 24 sierpnia, 2021 6:21 am 68 KB
pdf Zał. 2.Wzór umowy hydro 2021 24 sierpnia, 2021 6:21 am 242 KB
pdf Zapytanie ofertowe hydro 2021 24 sierpnia, 2021 6:21 am 2 MB
pdf Zał.3.Klauzula informacyjna prace hydro 24 sierpnia, 2021 6:21 am 37 KB
pdf zmiana zapytania ofertowego i wzoru umowy 3 września, 2021 9:40 am 320 KB
pdf N.Pilotowe protokół i atest 3 września, 2021 9:40 am 4 MB
pdf N.Weglowe protokół i atest 3 września, 2021 9:40 am 4 MB
pdf ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 3 września, 2021 9:40 am 861 KB
pdf N.-Lodziowe-protokol-i-atest- 3 września, 2021 10:58 am 3 MB
pdf INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 16 września, 2021 11:57 am 286 KB