ZAPYTANIE OFERTOWE: WYKONANIE ZALECEŃ WSKAZANYCH W PROTOKOŁACH PRZEGLĄDU NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE BRANŻY HYDROTECHNICZNEJ PRZY NABRZEŻACH NALEŻĄCYCH DO ZARZĄDU PORTU MORSKIEGO KOŁOBRZEG SP. Z O. O. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07.09.2021R. GODZ. 12:00

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
wykonanie zaleceń wskazanych w protokołach przeglądu nieruchomości w zakresie branży
hydrotechnicznej przy nabrzeżach należących do Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

Termin składania ofert: do dnia 07.09.2021r. do godz. 12:00.
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Ogłaszającego.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Załączniki

Załączniki